Календарно-тематичний план самостійної роботи (позааудиторної) з офтальмології

Кафедра офтальмології та оториноларингології

для студентів стоматологічного факультету у 2016-2017 навчальному році

Самостійна робота

 

№  теми

Назва теми

Кількість годин
1.

 
Зоровий аналізатор, його значення у пізнанні зовнішнього світу. Історія розвитку офтальмології. Засновники вітчизняної офтальмології. 2,5

 
2.

 
    Бінокулярний зір.  Головні умови бінокулярного зору.

Значення бінокулярного зору  вибрані професії.
2,5
3.

 
Показання до оперативного лікування катаракт.

Етапи розвитку хірургії катаракти

 
4,0
 

4.
Дистрофічні захворювання рогівки

 
1,0
5. Кровопостачання очного яблука.

Його порушення
3,0
6. Підготовка до модульного контролю.

 
2,0
Разом 15,0

 

В.о. завідувача кафедри,  доцент кафедри, к.мед.н.                  О.В. Коробова