Календарно-тематичний план практичних занять з оториноларингології

 

для студентів 4 курсу медичного факультету

у 2016-2017 навчальному році

 

№ з.п. ТЕМА К-ть годин
1 Ендоскопічні методи дослідження ЛОР-органів. Клінічна анатомія, фізіологія вуха. Методи  дослідження слухового та вестибулярного аналізаторів 4
2 Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження носа, глотки, гортані, приносових пазух 4
3 Захворювання зовнішнього і середнього вуха.  Гострий гнійний середній отит. Мастоїдит. Антромастоїдотомія. 4
4 Хронічний гнійний середній отит, лабіринтит. Сануючі та слуховідновні операції вуха. Негнійні захворювання вуха: катар середнього вуха, ексудативний отит, сенсоневральна приглухуватість, отосклероз, хвороба Меньера. 4
5 Гострі та хронічні захворювання носа і приносових пазух. Риногенні орбітальні і внутрішньочерепні ускладнення. Курація хворих 4
6 Гострі і хронічні захворювання глотки 4
7 Гострі і хронічні захворювання гортані.  Пухлини та інфекційні гранульоми ЛОР-органів. Захист історії хвороби 4
8 Травми ЛОР-органів, носові кровотечі. Сторонні тіла ЛОР-органів. Невідкладна допомога в оториноларингології 3

 
9 Підсумковий модульний контроль «Оториноларинголія» 4
Разом 35

  

В.о. завідуючого кафедрою, доц.                                                О.В.Коробова