Календарно-тематичний план практичних занять з оториноларингології

для студентів 3 курсу стоматологічного факультету

у 2016-2017 навчальному році

№ з.п.

ТЕМА

К-ть годин
1 Ендоскопічні методи дослідження ЛОР-органів. Клінічна анатомія, фізіологія вуха. Методи  дослідження слухового та вестибулярного аналізаторів. 5
2 Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження носа, глотки, гортані, приносових пазух. 4
3 Захворювання зовнішнього і середнього вуха.  Гострий гнійний середній отит. Мастоїдит. Антромастоїдотомія. Хронічний гнійний середній отит, лабіринтит. Сануючі та слуховідновні операції вуха. Негнійні захворювання вуха: катар середнього вуха, ексудативний отит, сенсоневральна приглухуватість, отосклероз, хвороба Меньера.  

4
4 Гострі та хронічні захворювання носа і приносових пазух. Риногенні орбітальні і внутрішньочерепні ускладнення. Носові кровотечі. Курація хворих. 4
5 Гострі і хронічні захворювання глотки. Гострі і хронічні захворювання гортані.  Пухлини та інфекційні гранульоми ЛОР-органів. Травми ЛОР-органів. Сторонні тіла ЛОР-органів. Невідкладна допомога в оториноларингології. 4
6 Підсумковий модульний контроль «Оториноларинголія» 4
Разом 25

 

 В.о. завідуючого кафедрою, доц.                                                      О.В.Коробова