Календарно-тематичний план практичних занять з офтальмології

для студентів 4 курсу медичного факультету (лікувальна справа, педіатрія, мед.проф.) у 2016-2017 навчальному році

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

№ п/п Тема заняття Кількість годин
МОДУЛЬ -  Офтальмологія
I. Анатомо-функціональні особливості органу зору. Методи обстеження органа зору. Аномалії рефракції. Захворювання додаткового апарату ока.
1.

 

2.

 

3.
 Функції органа зору і методи їх дослідження. Роль лікаря в профілактиці,

Їх порушення у дітей і  дорослих.

Методи обстеження органу зору. Захворювання повік, сльозних   органів.

 

Аномалії рефракції акомодації ї косоокість.
2,5

 

2,5

 

5,0
II. Запальні та дистрофічні захворювання органу зору. Глаукома.
  4.

5.

6.
Захворювання переднього відділу ока (кон`юнктивіти, кератити, ірідоцикліти).

Захворювання кришталика. Операційний день. Курація хворого та оформлення історії хвороби.

Уроджена, первинна і вторинна глаукома. Надання невідкладної допомоги при гострому приступі  глаукоми.
4,0

4,0

3,0
III. Захворювання орбіти. Зміни очей при загальних захворюваннях. Пошкодження    органу зору.  Невідкладні стани в офтальмології.
7.

8.
Зміни очей при загальних захворюваннях. Захворювання орбіти. Новоутворення ока та орбіти.          Травма органа зору, профпатологія. Невідкладна допомога при травмі. 5,0

5,0
Підсумковий модульний контроль.                                                                              4,0
РАЗОМ 35

 

В.о. зав. кафедри, доцент кафедри, к.мед.н.                                  Коробова О.В.