Календарно-тематичний план практичних занять з офтальмології

Кафедра офтальмології та оториноларингології

для студентів стоматологічного факультету у 2016-2017 навчальному році

№ заняття

Назва теми

Кількість годин
1 Функціональні особливості органу зору. Методи обстеження органа зору. Захворювання повік, сльозних органів. 2,5
2 Аномалії рефракції, акомодації і косоокість.

 Захворювання кришталика.
2,5
3 Захворювання переднього відділу ока. Курація хворого та оформлення історії хвороби.

 
6
4 Уроджена, первинна і вторинна глаукома. Надання невідкладної допомоги при гострому приступі глаукоми.

 
4
5 Зміни очей при загальних захворюваннях. Захворювання орбіти, сітківки та зорового нерва. Новоутворення ока та орбіти. Травма органа зору, профпатологія. Невідкладна допомога при травмі органа зору. 6
6 Підсумковий модульний контроль 3
Разом: 24

 

В.о. завідувача кафедри,  доцент кафедри, к.мед.н.                     О.В. Коробова