Календарно-тематичний план лекцій з офтальмології

для студентів медичного ФАКУЛЬТЕТУ у 2016-2017 навчальному році

 

№ з.п. Теми лекцій Кількість годин
1 Сліпота і задачі лікаря по ії профілактиці. Методи дослідження функцій    органу зору. 1
2 Аномалії рефракції та акомодації. Сучасні методи лікування. 1
3 Глаукоми. Перша лікарська допомога при гострому приступі

глаукоми. Диспансеризація глаукоматозних хворих.
1
4 Поразки органу зору при загальних захворюваннях. 1
5 Травма органу зору, організація ії профілактики. Невідкладна допомога при захворюваннях органу зору.

 
1
  Разом 5

 

В.о. завідувача кафедри,  доцент кафедри, к.мед.н.                   О.В. Коробова