Календарно-тематичний план лекцій з офтальмології

Кафедра офтальмології та оториноларингології

для студентів стоматологічного факультету у 2016-2017 навчальному році

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Сліпота і задачі лікаря по ії профілактиці.

Методи дослідження функцій    органа зору.
2
2 Аномалії рефракції та акомодації. Сучасні методи лікування. 2
3 Глаукоми. Перша лікарська допомога при гострому приступі

глаукоми. Диспансеризація глаукоматозних хворих.
2
Разом : 6

 

В.о. завідувача кафедри,  доцент кафедри, к.мед.н.                     О.В. Коробова